5. İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenmiştir.

Kongrenin ana teması “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenmiştir.

Kongrede, küresel ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi, yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, tarım ve gıda, hizmetler sektörü, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu başlıkları kapsamında ülkemizin önümüzdeki dönem politikalarına ışık tutacak tartışmaların yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca, Kongrede İzmir ve Ege Bölgesine odaklanan çeşitli oturumlar da gerçekleştirilmiştir.

1923 yılında düzenlenen ilk İzmir İktisat Kongresinin doksanıncı yılını yaşıyor olmamız sebebiyle bu yılki Kongre tarihi bir anlam da taşımaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız katılımlarıyla Kongreyi şereflendirmişlerdir. Kongre yurt içi ve yurt dışından geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

IZMIR
IZMIR
| Anasayfa |